Interested in making business in Moldova? Buying and selling goods and services? Contact us now!
Заинтересованы в создании бизнеса в Молдове? Покупка и продажа товаров и услуг? Свяжитесь с нами сейчас!
Interesați în a face afaceri în Moldova? Cumpărarea și vânzarea de bunuri și servicii? Contactati-ne acum!

  General

Stat
Moldova
IDNO / Cod
1002600037469
Forma
Societate pe acţiuni de tip închis
Data înregistrării
28.03.2000
Adresa juridică
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 30

  Conducătorilor


Sunteți de la Societatea Comercială ACCENT TEHNO S.A? Contactaţi-ne acum