Interested in making business in Moldova? Buying and selling goods and services? Contact us now!
Заинтересованы в создании бизнеса в Молдове? Покупка и продажа товаров и услуг? Свяжитесь с нами сейчас!
Interesați în a face afaceri în Moldova? Cumpărarea și vânzarea de bunuri și servicii? Contactati-ne acum!

  General

Stat
Moldova
IDNO / Cod
1003600102298
Forma
Societate cu răspundere limitată
Data înregistrării
08.05.1998
Adresa juridică
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cernăuţi, 20A

  Fondatorilor

  Conducătorilor


Sunteți de la FIRMA DE PRODUCŢIE ŞI PROECTARE BANTCARAD S.R.L? Contactaţi-ne acum