1. Accesul şi utilizarea site-ului bizzer.md sunt supuse urmatoarelor condiţii de utilizare şi tuturor legilor aplicabile. Vizitând şi utilizând acest website, acceptaţi automat termenii şi conditţile de mai jos.
 2. Termenii şi condiţiile se aplică tuturor utilizatorilor site-ului, inclusiv utilizatorilor care contribuie cu informaţii pe website. bizzer.md poate conţine link-uri spre alte website-uri, care nu sunt proprietatea acestui website. bizzer.md nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul şi/sau termenii de utilizare a oricărui alt website.
 3. Accesul pe acest website se face gratuit. Scopul website-ului este de a informa, de a ajuta utilizatorii să găsească cât mai uşor, structurat şi rapid informaţiile necesare.
  Pentru ca bizzer.md să poată garanta permisiunea de utilizare a acestui website, trebuie respectaţi următorii termeni de utilizare:
  • Website-ul se va utiliza doar în interes personal şi non-comercial.
  • Nu se va copia sau distribui nicio informaţie (text, poze, video, sau orice alt material), care nu este în domeniul public, fără a obţine în prealabil acordul de la administratorul website-ului.
  • Nu veţi modifica sau degrada nicio parte din acest website, în afară de părţile unde aveţi acces legal şi prestabilit.
  • Nu veţi publica pe acest website informaţii care pot induce în eroare corectitudinea datelor (text, materiale video, poze, etc).
  • Veţi respecta termenii şi condiţiile impuse de acest website.
 4. Conţinutul website-ului vă este oferit gratuit, cu scop informaţional. Conţinutul nu poate fi copiat, reprodus, folosit, transmis, vândut, licenţiat, distribuit fără a avea în prealabil acordul scris al titularului dreptului de proprietate intelectuală. Sunteţi de acord să nu folosiţi, copiaţi, distribuiţi conţinutul acestui website în scop comercial.
 5. bizzer.md permite utilizatorilor înregistraţi să posteze diferite materiale (text, poze, materiale video, comentarii), precum şi găzduirea lor. bizzer.md nu garantează confidenţialitatea acestor materiale.
  Veţi fi singurul răspunzător de materialele postate. Sunteţi de acord să nu postaţi materiale care încalcă dreptul de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală, să nu fie obscene, pornografice, ameninţătoare, care să instrige la ură, materiale ofensive la adresa etniei sau rasei, materiale care să violeze vreo lege, materiale publicitare. bizzer.md va înlătura materialele care încalcă aceşti termeni şi condiţii, fără vreun avertisment în prealabil. Contul utilizatorului care a postat materiale ce încalcă aceste condiţii, va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată, urmând ca utilizatorul să solicite reactivarea contului. bizzer.md are dreptul de a verifica şi a decide dacă materialele postate încalcă sau nu aceşti termeni şi condiţii.
  Sunteţi conştient şi de acord că postând materiale pe acest website, acordaţi către bizzer.md toate drepturile de autor asupra materialului postat, inclusiv utilizarea, închirierea, împrumutul, reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea, transmiterea pe cablu, realizarea de materiale derivate. bizzer.md permite folosirea materialelor doar în interes personal, informaţional şi non-comercial.
 6. În nici o împrejurare, bizzer.md nu răspunde pentru nici o pagubă (directa sau indirectă) adusă dvs. sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde - de către dvs. sau altă persoană - sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari. Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, nici bizzer.md nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest site. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar bizzer.md nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.
 7. Administratorul bizzer.md își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului bizzer.md în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, partial sau în totalitate serviciile puse la dispozitia publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabila individuală sau generală.
 8. Prin folosirea site-ului bizzer.md, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile Israel vor guverna Termenii și condițiile de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori și administratorii bizzer.md sau asociații/partenerii/afiliații acestuia. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabila, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță din oraşul Tel-Aviv, în conformitate cu legile din statul Israel în vigoare.